Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica

Informació acadèmica

Accés

Accés directe sense complements (només per a titulats de l'estat espanyol)

  • Programes integrats: Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  • Altres titulacions de Grau:
    • Enginyeria Elèctrica
    • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
    • Enginyeria Mecànica
    • Enginyeria Química
    • Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil

  Poden accedir també sense complements de formació, titulats en Graus que acreditin haver cursat el mòdul de formació bàsica (60 ECTS), el mòdul comú a la branca industrial (60 ECTS) i 48 ECTS del bloc de tecnologia específica. Per altres titulacions de Grau, la Comissió Acadèmica del màster podrà admetre els seus titulats establint complements formatius fins un màxim de 24 ECTS, segons la titulació. En qualsevol cas, hauran de complir les condicions d'accés al màster recollides en l'apartat 3 de l'ordre ministerial CIN/351/2009.

  Pre-requisits d'admissió al Màster

  Segons la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, els requisits específics d'admissió als màsters són competència del centre docent o institut universitari de recerca i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiantes i estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que s'han de considerar inclouen, la ponderació dels expedients acadèmics de les candidates i candidats i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes. La ponderació dels expedients es fa d'acord amb el que estableix l'apartat 5.8, Ponderació dels expedients acadèmics d'aquesta normativa.

  •  L'estudiantat que procedeixi de titulacions alienes a l'Espai europeu d'Educació Superior no caldrà que homologuin el títol, però caldrà que hagin cursat les assignatures que marca la legislació vigent (Ordre CIN/351/2009 de 20 de febrer).

  - 60 ECTS de formació bàsica
  - 60 ECTS de la branca industrial
  - 48 ECTS de tecnologia específica

   

   Assignació de places en el procés d'admissió

  S'assignarà una qualificació a cada aspirant amb la ponderació següent:

  - 50% Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències del present màster (més informació)
  - 40% Expedient acadèmic (És la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic sense tenir en compte el TFG i les assignatures optatives)

  - 10% Currículum Vitae

   Assignatures i horari

  Al Portal d'assignatures es poden consultar les assignatures i horaris del Màster segons especialitat.
  Per als estudiants que comencin el Màster al setembre, el grup 30 té la docència en castellà i alguna assignatura en anglès (això no es garanteix per als estudiants que accedeixin al Màster el mes de febrer).