Dobles Màsters i Dobles Titulacions

Doble màster de l'ETSEIB 

El Màster universitari en Enginyeria Industrial permet l’opció de poder fer una doble titulació amb els següents màsters de l’ETSEIB. Atès que el màster en Enginyeria Industrial té dos períodes d'inici (setembre i febrer), hi ha dos possibles itineraris acadèmics i diferents períodes de preinscripció.

Places ofertades convocatòria setembre:

 

Places ofertades convocatòria febrer:

 

  Per cursar el doble màster ETSEIB el candidat s'ha de preinscriure només en el doble màster i abonar la taxa corresponent de 30,21 €. Us informem que en el cas de no ser admès en el doble màster, tampoc estaríeu admès al Màster universitari en Enginyeria Industrial ni al Màster temàtic. En aquest sentit, us suggerim que si esteu interessat a cursar un màster de l'Escola, feu també la preinscripció en un altre màster, atès que les resolucions, tant dels dobles màsters com d'un de sol, es publiquen alhora en les mateixes dates.

  Al fer la preinscripció s'han d'escollir tres opcions d'especialitat. És important que la primera opció sigui la corresponent al doble màster que es vulgui cursar.

  Podeu consultar la memòria de dobles màsters de l'ETSEIB, aprovada pel Consell de Govern de la UPC el 8 d'octubre de 2021.

   

  Doble titulació amb la UOC

  La UPC i la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) van signar el maig de 2005 una addenda al conveni de col·laboració entre ambdues universitats, pel qual estudiants de l'ETSEIB poden obtenir un segon títol a la UOC.

  - Màster universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) + Màster universitari en Direcció d'Empreses (Direcció d'Organitzacions en l'Economia del Coneixement) (DOEC)
  - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (GETI) + Màster universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) + Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UOC)


  Dobles titulacions internacionals 

  IMPORTANT: L'accés a aquestes dobles titulacions internacionals només és possible si s'està matriculat en un dels màsters de l'ETSEIB. El procés de sol·licitud de plaça s'ha de fer seguint els terminis i els procediments d'accés establerts als programes d'intercanvi que ofereix l'escola. 

  Guia de mobilitat internacional

  Oferta de places 

  Presentació sessió informativa

   (*) NO és possible participar en programes de Dobles Titulacions Internacionals si s'està cursant el doble màster de l'ETSEIB o la doble titulació amb la UOC