El Màster Universitari en Enginyeria Industrial de l’Escola Tècnica Superior en Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) proporciona una formació avançada i acadèmicament rigorosa que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer o enginyera industrial.

El Màster ofereix un programa formatiu multidisciplinari en els àmbits de les tecnologies industrials, l’enginyeria d’organització, i les construccions i instal·lacions industrials. També permet a l’alumnat especialitzar-se en diferents disciplines de la indústria: Automàtica, Biomèdica, Electricitat, Electrònica, Energia, Estructures i Construcció, Materials, Mecànica, Organització Industrial, Medi Ambient i Química i IT for Industry.

Els titulats i titulades d’aquest Màster seran professionals amb capacitat per dissenyar, implementar, gestionar, controlar i mantenir productes i processos; i per desenvolupar-se amb èxit en qualsevol àmbit de l’activitat industrial, d’acord amb les necessitats actuals de la societat. La seva formació multidisciplinària, rigorosa i tecnològicament avançada fa que aquests professionals aportin versatilitat i un alt valor afegit tant en el teixit industrial nacional com en l’internacional

Sessió inf. virtual del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) i les seves especialitats el dijous 21 d'abril de 2022.

Programa acreditat amb el segell: